Bezpieczeństwo

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA I. Jesteśmy drugim  niepublicznym żłobkiem w gminie Tarnowo Podgórne, który od początku  swojej działalności, w 2013 roku uzyskał: 1/ Pozytywną Opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych; 2/ Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu zatwierdzającą placówkę jako Punkt wydawania posiłków dla dzieci; 3/ Wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu;

Zachowujemy wszystkie wymogi zabezpieczenia przeciwpożarowego, łącznie z: – automatycznym systemem oddymiania; – wyjściami ewakuacyjnymi; – oświetleniem awaryjnym; – hydranty przeciwpożarowe, gaśnice i inne elementy bezpieczeństwa ppoż.

Spełnienie wysokich standardów ochrony przeciwpożarowej obiektu pozwoliło uzyskać Pozytywną Opinię w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego żłobka, wydaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

II. Spełniamy obowiązujące aktualnie normy i przepisy zawarte w: 1/ Ustawie z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 03.03.2011r. nr 45 poz. 235); 2/ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 31.03.2011r. nr 69 poz. 367).

WARUNKI LOKALOWE Wszystkie pomieszczenia żłobka są: – usytuowane w budynku wolnostojącym; – na jednym poziomie, na  1 piętrze; – z bezpośrednim wyjściem na ogród.

Takie warunki mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo dzieci, zarówno w ich codziennym funkcjonowaniu w żłobku, jak i w wypadku zaistnienia konieczności ewakuacji. Ogrodzenie terenu placówki i domofon uniemożliwiają wstęp z zewnątrz osobom postronnym.

WYPOSAŻENIE PLACÓWKI Atesty i certyfikaty bezpieczeństwa posiadają: – materiały wykończeniowe; – wykładziny; – meble; – zabawki; – materiały dydaktyczne; – odkurzacz z filtrami przeciwalergicznymi; – lampa bakteriobójcza i inne wyposażenie.

NADZÓR INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH W związku z posiadaniem pozytywnych Opinii i Wpisu do Rejestru prowadzonych przez poszczególne instytucje, m.in. Rejestru żłobków i klubów dziecięcych Gminy Tarnowo Podgórne, jesteśmy pod nadzorem: 1/ Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne; 2/ Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu; 3/ Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.