O Nas

Zapraszamy Państwa do prywatnego żłobka Tajemniczy Ogród, działającego przy prywatnym przedszkolu „Tajemniczy Ogród”. Miejsce to powstało z myślą o zapewnieniu najmłodszym dzieciom opieki i edukacji, wspieraniu ich rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego w atmosferze zabawy, uśmiechu i radości.

Żłobek zapewnia profesjonalną opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesiąca do 3 lat, w godzinach pracy ich rodziców tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17:00.

Nasz żłobek jako drugi w Gminie Tarnowo Podgórne przeszedł szczegółową kontrolę i zdobył niezbędne pozwolenia od Sanepidu, Straży Pożarnej i Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym.

Informacja dla Rodziców

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały nr XLV/767/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne (t. j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8289) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dziecka w Żłobku dziecięcym. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 600,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w Żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Żłobek Tajemniczy Ogród znajduje się w wolnostojącym, otoczonym zielenią, domu w Przeźmierowie. Dzieci mają do dyspozycji dużą bawialnie, sypialnie oraz ogródek. Dom spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny.

Opiekunki w naszym Żłobku to przede wszystkim osoby kochające dzieci i swoją pracę, posiadające wykształcenie pedagogiczne.

Proponujemy maluszkom twórcze spędzanie czasu podczas zabawach edukacyjnych, zajęć rytmiczno-ruchowych; rozwijających wyobraźnię, mowę, myślenie przyczynowo – skutkowe, sprawności manualne.

Dzieci, jeśli pogoda na to pozwala, codziennie uczestniczą w zabawach na świeżym powietrzu.

W ciągu roku nie zabraknie również spotkań z ciekawymi gośćmi, przedstawień teatralnych, kukiełkowych, balików.

W grupie wiekowej 2-3 lata będą odbywały się zajęcia z rytmiki, angielskiego, bajkoterapia.

Rodziców będziemy zapraszać na warsztaty tematyczne, pozwalające zrozumieć świat dziecka. Istnieje możliwość spotkania z psychologiem dziecięcym, na indywidualne życzenie.

Zapisy trwają cały rok. Zapraszamy!