Bezpieczeństwo

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

I. Jesteśmy drugim  niepublicznym żłobkiem w gminie Tarnowo Podgórne, który od początku  swojej działalności, w 2013 roku uzyskał:

1/ Pozytywną Opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych;
2/ Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu zatwierdzającą placówkę jako Punkt wydawania posiłków dla dzieci;
3/ Wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu;

Zachowujemy wszystkie wymogi zabezpieczenia przeciwpożarowego, łącznie z:
– automatycznym systemem oddymiania;
– wyjściami ewakuacyjnymi;
– oświetleniem awaryjnym;
– hydranty przeciwpożarowe, gaśnice i inne elementy bezpieczeństwa ppoż.

Spełnienie wysokich standardów ochrony przeciwpożarowej obiektu pozwoliło uzyskać Pozytywną Opinię w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego żłobka, wydaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

II. Spełniamy obowiązujące aktualnie normy i przepisy zawarte w:

1/ Ustawie z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 03.03.2011r. nr 45 poz. 235);
2/ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 31.03.2011r. nr 69 poz. 367).

WARUNKI LOKALOWE

Wszystkie pomieszczenia żłobka są:
– usytuowane w budynku wolnostojącym;
– na jednym poziomie, na  1 piętrze;
– z bezpośrednim wyjściem na ogród.

Takie warunki mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo dzieci, zarówno w ich codziennym funkcjonowaniu w żłobku, jak i w wypadku zaistnienia konieczności ewakuacji. Ogrodzenie terenu placówki i domofon uniemożliwiają wstęp z zewnątrz osobom postronnym.

WYPOSAŻENIE PLACÓWKI

Atesty i certyfikaty bezpieczeństwa posiadają:
– materiały wykończeniowe;
– wykładziny;
– meble;
– zabawki;
– materiały dydaktyczne;
– odkurzacz z filtrami przeciwalergicznymi;
– lampa bakteriobójcza i inne wyposażenie.

NADZÓR INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH

W związku z posiadaniem pozytywnych Opinii i Wpisu do Rejestru prowadzonych przez poszczególne instytucje, m.in. Rejestru żłobków i klubów dziecięcych Gminy Tarnowo Podgórne, jesteśmy pod nadzorem:
1/ Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne;
2/ Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu;
3/ Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.